Capital Legal Umowy IT – na co zwrócić uwagę przy umowach IT?

Capital Legal Umowy IT – na co zwrócić uwagę przy umowach IT?

Każda firma wcześniej, czy później potrzebuje skorzystać z jakiegoś rozwiązania IT. Wdrożenie takiego projektu to zawsze ambitny projekt. Wymaga on zaangażowania dobrego zespołu, odpowiedniej wiedzy, czasu i nierzadko także wysokiej ilości pieniędzy. Z tego względu bardzo ważna staje się umowa wdrożeniowa IT, która zabezpiecza interesy obu stron. Na co zwrócić uwagę  przy umowach wdrożeniowych IT?

Umowa wdrożeniowa IT – co to jest? 

Umowa wdrożeniowa IT to dokument, który wiąże i reguluje prawa oraz obowiązki dwóch podmiotów. W tym organizacji, która chce mieć w firmie nowe rozwiązanie IT oraz wykonawcy, który takie rozwiązanie tworzy, czy też dostosowuje. Jak po nazwie możemy się domyśleć, umowa wdrożeniowa zawierana jest z dostawcą usługi IT lub też firmą, która zajmuje się uruchomieniem takiego rozwiązania.  Także konfiguracją, testami – wspiera organizację ruchu w całym procesie.

Umowa wdrożeniowa IT najczęściej stanowi fundament współpracy obu stron, które biorą udział w projekcie przez kilka miesięcy, czy też nawet lat. Dlatego bardzo ważne jest, aby umowa była odpowiednio skonstruowana. W takim przypadku warto skorzystać z pomocy prawnika, który specjalizuje się w tworzeniu umów IT, takiego jak Capital Legal Umowy IT

Capital Legal Umowy IT – o czym pamiętać? 

Umowy wdrożeniowe zazwyczaj są dość specyficznymi i rozbudowanymi umowami o dzieło. Taka umowa zakłada, że wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność za rezultat projektu. Oznacza to, że powinien skutecznie doprowadzić wdrożenie systemu IT do końca. Oczywiście taka umowa nie zwalnia klienta ( osoby zamawiającej usługę) z konieczności odpowiedniej współpracy. Co powinna taka umowa zawierać i o czym należy pamiętać? 

W umowach wdrożeniowych IT rzadko opisuje się precyzyjnie, to co ma być wykonane. Wynika to z tego, że w momencie ich podpisywania często nie ma jeszcze szczegółowych informacji na temat tego, w jaki sposób będzie przebiegał projekt i co dokładnie zostanie wykonane. Klient może za to dołączyć swoje wymogi do umowy jako załącznik. Sama umowa zawiera natomiast zasady dotyczące współpracy obu stron. Mogą się w niej znaleźć takie informacje jak:

  • w jaki sposób wykonawca powinien dokonać analizy szczegółowych wymagań dotyczących wdrażanego rozwiązania i co powinien wziąć pod uwagę w tym procesie,
  • jaki ma być ogólny rezultat prac wykonawcy,
  • kto odpowiada za dostarczenie infrastruktury IT, udzielenie dostępów itp.,
  • jakich dodatkowych informacji powinien udzielić zamawiający na rzecz wykonawcy. 

Dodaj komentarz