Chmura obliczeniowa w call center

Chmura obliczeniowa w call center

Wykorzystanie chmury obliczeniowej oznacza uniezależnienie call center od fizycznej lokalizacji konsultantów, czy wykorzystywanych technologii infrastrukturalnych. Taki model call center pozwala na ograniczenie do minimum inwestycji związanych z zakupem sprzętu, czy oprogramowania. Jednocześnie, ochronie ewentualnych, poczynionych wcześniej inwestycji w rozwiązania call/contact center sprzyja możliwość użycia ich wraz z platformą wirtualnego centrum obsługi. Usługa wirtualnego call center może zostać uruchomiona w każdej niemal organizacji, a dobrze przygotowane wdrożenie sprawia, że wykorzystany model usługowy jest niezauważalny dla obsługiwanych klientów.

Pełnia możliwości

Nowoczesne środowiska call center obsługują dwukierunkową komunikację głosową, a także szereg kanałów elektronicznych – e-mail, SMS, czy internetowy czat. Nie inaczej jest w przypadku platform wirtualnych. Obsługa głosowych połączeń przychodzących i wychodzących oznacza możliwość łatwego wykorzystania wirtualnego call center zarówno na potrzeby obsługi klienta, czy infolinii, jak i aktywnych działań sprzedażowych, czy marketingowych.

Co ważne, model wirtualnego call center pozwala na znaczne skrócenie czasu potrzebnego na uruchomienie telefonicznego kanału kontaktu z klientami. W większości sytuacji zapewnienie pełnej gotowości operacyjnej wirtualnego call center to kwestia dni, a nie tygodni, czy miesięcy, jak w przypadku klasycznego centrum telefonicznej obsługi. Możliwość fizycznego rozproszenia organizacji call center docenią przedsiębiorstwa wielooddziałowe. Duże znaczenie ma też wysoka elastyczność w konfigurowaniu liczby stanowisk – to cecha szczególnie cenna w przypadku działalności nacechowanych dużą sezonowością.

Wymierne korzyści

Wśród potencjalnych zalet wirtualnego call center warto wymienić: precyzyjny, zależny od faktycznego wykorzystania zasobów model naliczania opłat, ograniczenie niezbędnych inwestycji i zmianę struktury kosztów oraz zwiększenie elastyczności.

Dodatkowo, wdrożenie wirtualnego call center otwiera drogę do wprowadzenia zasadniczych zmian w funkcjonowaniu firmowego centrum obsługi. Organizacja – oraz pracownicy – mogą skorzystać z możliwości, jakie daje praca zdalna. Realne staje się też faktyczne uelastycznienie godzin pracy poszczególnych konsultantów, co pozytywnie odbija się na satysfakcji pracowników oraz efektywności ich pracy. Pozwala też oczekiwać zmniejszenia wskaźników rotacji pracowników.

O czym należy pamiętać

Niezależnie od sposobu wykorzystania narzędzi call center powinny one podlegać szczególnej ochronie choćby ze względu na możliwość dostępu do bazy klientów, czy danych osobowych. Oferowane w formie usługi platformy call center podlegać powinny szczególnej ochronie na poziomie transmisji danych. Najczęściej wykorzystywana do tego celu jest technologia tunelowania VPN.

Warto też zwrócić uwagę, że nie wszystkie dostępne w formie usługi wirtualne call center pozwalają na wystarczająco kompleksowe zintegrowanie aplikacji operatorskiej z wykorzystywanymi w firmie systemami biznesowymi takimi jak: oprogramowanie CRM, narzędzia do obsługi sprzedaży lub reklamacji, czy kompleksowe środowiska bazodanowe.

Dodaj komentarz