Czy warto starać się o odszkodowanie od sprawcy pobicia?

Czy warto starać się o odszkodowanie od sprawcy pobicia?

Choć ulice polskich miast oraz wsi stały się względnie bezpiecznie to jednak napaść czy pobicie może zdarzyć się w każdym momencie. Jednak nie zawsze pobicie czy napaść musi być wykonane przez obcą dla ofiary osobę. Nie zależnie od momentu w którym dojdzie do pobicia ofiara może się strać o odszkodowanie od sprawcy wykroczenia. Jednak należy zawsze pamiętać, iż odszkodowanie za pobicie nie jest ani łatwym ani prostym zadaniem. Ofiara musi udowodnić sprawcy czyn jeśli chce otrzymać jakiekolwiek odszkodowanie za pobicie.

Odszkodowanie za pobicie jak się ubiegać?

Ofiara pobicia, która występuje o rekompensatę finansową musi wskazać sprawcę czynu oraz sprawić, aby został on uznany za sprawcę popełnionego przestępstwa. Uznanie sprawcy przestępstwa następuje najpierw na drodze śledztwa, a następnie na drodze sądowej.

Jakiej wysokości odszkodowanie za pobicie można otrzymać?

Osoba, która została poszkodowana może ubiegać się od sprawcy pobicia roszczenia finansowego, które będzie zadośćuczynieniem za doznane krzywdy, ból czy cierpienie. Ofiara może także złożyć wniosek o odszkodowanie za utracony zarobek, poniesione koszty leczenia czy rehabilitacji. Wszystkie roszczenia ofiary mają charakter czysto finansowy.

Gdzie  można złożyć wniosek o odszkodowanie za pobicie?

Najpierw należy próbować załatwić sprawę polubownie. Na początku należy też wysłać do sprawcy wezwanie do dobrowolnej zapłaty odszkodowania. Jednak ofiara powinna pamiętać, iż wypłata jakiegokolwiek odszkodowania przez sprawcę pobicia jest dobrowolna. Najczęściej ta forma odszkodowania nie jest wypłacana. Gdy sprawca pobicia w żaden sposób nie chce podpisać ugody to należy zwrócić się do sądu w celu założenia sprawy cywilnej. Lecz na etapie sprawy karnej można również uzyskać rekompensatę za pobicie. Dochodzenie odszkodowania w trakcie sprawy karnej jest dużo mniej korzystne dla ofiary pobicia- dużo mniejsze odszkodowanie.

Sprawa w sądzie o odszkodowanie

Ofiara, która została pobita musi pamiętać, iż powinna znać sprawce pobicia, aby móc go pozwać. Następną istotną sprawą są opłaty sądowe. Ofiara, która żąda odszkodowanie za pobicie na drodze sadowej za pobicie musi wnieść opłatę sądową wynoszącą 5% wartości odszkodowania. Jednak w trakcie postępowania sądowego ofiara może się również spodziewać dodatkowych kosztów np; koszty powołania biegłych czy ekspertów sądowych. Często ofiara pobicia wynajmuje adwokata, który jest kolejnym dodatkowym wydatkiem w postępowaniu. Niestety często adwokat jest nie zbędny,aby wywalczyć w sądzie jakiekolwiek odszkodowanie.
Jeśli sprawca pobicia nie chce wypłacić odszkodowania to można wtedy skierować sprawę do komornika, aby wszczął procedurę egzekucyjną. Dzięki temu zostanie zabezpieczony majątek sprawcy, a poszkodowany otrzyma swoje odszkodowanie.
Odszkodowanie za jakiekolwiek pobicie nie jest łatwym tematem. Najczęściej kończy się ono w sądzie bo sprawca sam nie wypłaci poszkodowanemu żadnej rekompensaty. Jednak należy pamiętać o tym, aby mieć mocne dowody oraz adwokata, aby nie ponieść dodatkowych kosztów procesowych.

Dodaj komentarz