Dylematy etyczne – każdy z nas musi wybierać

Dylematy etyczne – każdy z nas musi wybierać

Każdy człowiek w swoim życiu już od najmłodszych lat staje przed wyborami. To one sprawiają, że coś co robimy, jest słuszne bądź nie. Dylemat, który towarzyszy nam przy wyborach pomaga w znalezieniu jak najlepszego rozwiązania. W każdej dziedzinie i etapie naszego życia jest ważny. Zmusza nas do konieczności podejmowania decyzji. Sprawa może dotyczyć wyboru zabawki przez pięcioletnie dziecko, czy też zwolnienia pracownika z własnej firmy. Tak naprawdę dylematy znajdują się w naszym życiu cały czas. Codziennie zastanawiamy się nad tym, co zrobić i jak postąpić, żeby było dobrze dla nas i dla otoczenia. Podejmowanie jakichkolwiek decyzji jest uzależnione od tego, jakie wyznajemy wartości i normy oraz zasady moralne. Często spotykamy się z określeniem, że działanie zgodne z oczekiwaniami większości społeczeństwa, to etyczne postępowanie. Najogólniej można etykę określić jako powinność moralną.

Dylematów w naszym życiu nie brakuje

Jednak przede wszystkim wyróżnić należy dylemat etyczny.  Najwięcej dylematów rodzi praca z ludźmi. Podejmowanie decyzji, które mogą decydować o życiu innego człowieka, są najtrudniejsze. Godzą one zarówno w nasze sumienie, jak i mogą się spotkać z negatywną oceną reszty społeczeństwa. Osoby, które najczęściej stają przed dylematami etycznymi to lekarze, prawnicy, pracownicy socjalni, psychologowie, urzędnicy administracji państwowej, policjanci i wielu innych. Często obowiązki, które musimy wykonywać w pracy, kolidują z naszymi przekonaniami bądź sumieniem.

Dylematy etyczne – każdy z nas musi wybierać

Uważam, że największe dylematy w podejmowaniu decyzji mamy wobec bliskich nam osób. W takiej sytuacji szczególnie kłócą się ze sobą obowiązki, które posiadamy jako pracownik, a osoba prywatna. Ciężko jest wybrać najlepsze rozwiązanie, aby każda ze stron była zadowolona. Bardzo dobrym przykładem takiego dylematu etycznego jest sytuacja z pracy policjanta. Jak wiadomo, policjant musi przestrzegać prawa obowiązującego tak samo, jak każdy obywatel. Jednak posiada również obowiązek utrzymywania porządku społecznego wśród obywateli. Przykładów naprawdę możemy znaleźć wiele.

W dzisiejszych czasach, w których mamy do czynienia z ogromnym tempem zmian i rozwojem wszystkich dziedzin życia człowiek może czuć się zagubiony. Długotrwałe podążanie za czymś lepszym może doprowadzić do zachwiania wartości, które wyznajemy. Ciągłe dylematy i związane z nim wybory mogą zapędzić człowieka w pułapkę. Tu właśnie możemy docenić zasady etyki oczywiście nie tylko tej zawodowej. To ona jako szeroko rozumiana moralność pozwala na ochronę człowieka przed walką o coraz nowsze dobra.

Dodaj komentarz