Fazy rozwoju roślin

Fazy rozwoju roślin

Na każdej płaszczyźnie znajdującej się na lądzie rośliny przybierają różną strukturę, wygląd. Nie każdą sadzonkę można przenieść na każdą strefę klimatyczną, ponieważ we florze pewne cechy są zakodowane genetycznie.

Fenologia

Należy zacząć od tego czym jest fenologia, otóż odnosi się ona do badań przejawów życia roślin w zależności od okresów zmian warunków ekologicznych zachodzących w przyrodzie. Obserwując rozwój roślin łatwo dostrzec, że odbywa się on stopniowo i składa się z pewnych następujących po sobie okresów, czyli faz rozwojowych. U roślin jednorocznych np. uprawy zbóż, takimi fazami są: okres wschodów, krzewienia, strzelania w źdźbło, kwitnienia, dojrzewania nasion itd. Fazy rozwojowe roślin takich jak drzewa liściaste przejawiają się np. w rozwoju liści na wiosnę, w kwitnieniu, tworzeniu pączków, w dojrzewaniu owoców i nasion, w rozsiewaniu nasion i opadaniu liści. Sytuacje te mają miejsce u poszczególnych gatunków i odmian roślin niejednakowo. Są one zależne z jednej strony od właściwości dziedzicznych roślin, z drugiej zaś od czynników ekologicznych, zwłaszcza od klimatu.

Zauważalne są różnice pomiędzy kwitnieniem leszczyny a lipy, pierwsza zakwita dużo wcześniej gdy jeszcze ta druga w tym okresie nie jest gotowa do tej fazy. Jednak różnica w obu przypadkach da się zauważyć też na terenie Polski, obie zakwitają o kilkanaście dni wcześniej na zachodzie kraju, koło Wrocławia niż w okolicy Suwałk. Te różnice nie wynikają z natury wymienionych roślin ale są spowodowane odmiennymi warunkami klimatycznymi, jakie panują w okolicy tych terenów.

W Polsce ustalone jest 8 pór roku w rozumieniu fenologi i są nimi:

– przedwiośnie, daje początek rozwojowi roślin, pojawienie się pączków na drzewach, trawa robi się zielona,

– pierwiośnie (wczesna wiosna), rozwój liści na drzewach,

– pełnia wiosny, zakwitanie drzew i krzewów,

– wczesne lato, pojawiają się owoce jagodowe (truskawki, poziomki, jagody), zaczynają kwitnąć zborza,

– lato, daje początek dojrzewania owoców i zbóż,

– późne lato i wczesna jesień, dojrzewają drzewa w sadzie typu jabłonie, śliwy, grusze,

– jesień, liście zmieniają kolor, żółkną, rośliny zrzucają je aby zachować energię na przetrwanie trudnego czasu,

– zima, okres spoczynku dla roślin.

Według tych faz rolnicy i sadownicy postępują co roku w planowaniu upraw. Korzystają z tej wiedzy aby zapewnić sobie obfitość zbiorów. Każdy nawet mniej doświadczony ogrodnik potrafi oszacować w którym okresie posiać cebulki tulipanów, kiedy przyciąć krzewy, czy rozsadzić rabatki kwiatów. Na tej podstawie dokonywane są większość czynności związanych z pielęgnacją, nawożeniem i opryskiwaniem roślin.

Dodaj komentarz