Fundacja „Po drugie”

Fundacja „Po drugie”

Czym zajmuje się Fundacja?

Inicjatywa, którą zapoczątkowała Fundacja „Po drugie” jest jak najbardziej słuszna. Osoby ze środowisk patologicznych, które pozbawione są wsparcia, miłości i zaufania potrzebują czuć się zauważanymi w społeczeństwie. Ważne jest, że ich problemy oraz oczekiwania są dostrzegane i niebagatelizowane. Okazanie zaufania, miłości i tak ważnego dla nich wsparcia pomoże w powrocie do społeczeństwa. Nieletnie matki pomimo borykania się ze swoimi problemami, niedojrzałości zachodzą w ciąże i zostają matkami. W tak skomplikowanej sytuacji, każda pomoc jest istotna. Dlatego dom dla nieletnich matek i dzieci jest bardzo dobrym pomysłem. Okazana w nim specjalistyczna pomoc na przykład psychologów, ale też innym ludzi będzie niezmiernie ważna. Nieletnie mamy spojrzą na macierzyństwo z innej „lepszej” perspektywy. Dzięki temu zdobędą większą motywację do zmian i niepowielania wzorców rodziców.

Fundacja “Po drugie”

Fundacja „Po drugie” swoją działalność pomocową skupia wokół młodzieży. W szczególności wspiera młodzież zagrożoną wykluczeniem społecznym, bezradnością czy patologią. Swoją pracę koncentruję na obecnych bądź byłych wychowankach ośrodków resocjalizacyjnych. Ich pomoc mieści się w zakresie uświadamiania, dostosowywania i readaptacji społecznej. Fundacja zajmuję się również organizacją różnych imprez, które mają na celu działać przeciwko wykluczaniu wychowanków ze społeczeństwa. Jest to, także świetny sposób na uzmysłowienie innym ludziom, jaka jest sytuacja tej młodzieży, której nie trzeba się bać. Poza tym fundacja dzięki ochronie praw i godności wychowanków z ośrodków resocjalizacyjnych wzbudza ich zaufanie i chęć do zmian. Tworzenie i praca nad wieloma ważnymi społecznie projektami jest niezwykle ważna dla ich członków. Wśród projektów znajdziemy przeciwdziałanie bezdomności, przygotowanie do rodzicielstwa czy nieletnie matki. To właśnie ten ostatni projekt interesuje nas najbardziej.

Projekt „Nieletnie matki”

Projekt „Nieletnie matki” powstał, aby wspierać nieletnich rodziców, a w szczególności nieletnie matki, które zachodzą w ciąże jako wychowanki ośrodków resocjalizacyjnych. Dlaczego jest to, tak ważna inicjatywa? Niestety Polski system resocjalizacyjny nie ustalił danego procesu działania w takich sytuacjach. Nieletnie matki nie mają alternatywnej drogi wyjścia. Są zmuszone do dwóch opcji; powrót do swoich środowisk bądź rozdzielenie jej z dzieckiem. Fundacja „Po drugie” tworząc ten projekt chce stworzyć pewien azyl dla dziewczyn, w tej sytuacji. Chcę, aby proces resocjalizacyjny trwał i mógł zakończyć się pozytywnie dla nieletniej. Wsparciem ma być pierwszy w Polsce ośrodek dla nieletnich i ich dzieci. Ośrodek ten ma być azylem bezpieczeństwa.  Jednak potrzebna jest o wiele większa suma pieniędzy. Inicjatywa tak dobra, czyli połączenie prac resocjalizacyjnych i wychowawczych przy jednoczesnym wsparciu macierzyństwa jest warta pomocy.

Dodaj komentarz