Zespół Aspergera – co to takiego?

Zespół Aspergera – co to takiego?

Inaczej mówiąc, syndrom Aspergera (czasem niepoprawnie nazywany chorobą Aspergera) to łagodne zaburzenie ze spektrum autyzmu, który charakteryzuje się trudnościami w nawiązywaniu i podtrzymywaniu relacji międzyludzkich. Przyczyny Do tej pory nie ustalono konkretnych przyczyn występowania zespołu Aspergera, istnieją jednak teorie mówiące,…

Read More