Zespół Aspergera – co to takiego?

Zespół Aspergera – co to takiego?

Inaczej mówiąc, syndrom Aspergera (czasem niepoprawnie nazywany chorobą Aspergera) to łagodne zaburzenie ze spektrum autyzmu, który charakteryzuje się trudnościami w nawiązywaniu i podtrzymywaniu relacji międzyludzkich.

Przyczyny

Do tej pory nie ustalono konkretnych przyczyn występowania zespołu Aspergera, istnieją jednak teorie mówiące, że może mieć swoje źródło w ekspozycji na czynniki zewnętrzne wpływające negatywnie na rozwój płodu w pierwszych 8 tygodniach od zapłodnienia. Wśród innych przyczyn syndromu znajdują się urazy okołoporodowe, toksoplazmoza, uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego oraz dziecięce porażenie mózgowe.

Życie z zespołem Aspergera

Zespół Aspergera charakteryzuje się trudnościami z poznawaniem nowych osób – nie oznacza to jednak, że osoby z ZA nie mają potrzeby kontaktu z drugim człowiekiem – po prostu opierają swoje relacje z innymi na wspólnych pasjach i zainteresowaniach, a nie na poczuciu bliskości i więzi emocjonalnej. Osoby z zespołem Aspergera mają również trudności z podtrzymywaniem kontaktu, jeżeli już udało im się go nawiązać. Mogą wydawać się zarozumiałe czy niedostępne, co wynika z faktu, że mają problemy z komunikowaniem się na poziomie pozawerbalnym. Nie potrafią poprawnie interpretować mimiki swojego rozmówcy, często nie rozumieją metafor czy ironii – wszystko odbierają bardzo dosłownie. Podczas rozmowy skupiają się głównie na temacie rozmowy, a nie na kontakcie z drugą osobą, dlatego też rzadko wysyłają sygnały, które zapewniły by rozmówce o zainteresowaniu (np. poprzez potakiwanie, zadawanie pytań czy kontakt wzrokowy). Takie zachowanie sprawia, że osoby z zespołem Aspergera są odbierane jako zarozumiałe i obojętne – a to nie sprzyja w podtrzymaniu relacji.

Osoby te działają zgodnie ze znanym sobie schematem, np. chodzą do pracy zawsze jedną drogą, mimo że jest też inna, nawet krótsza, na talerzu układają jedzenie tak, aby poszczególne składniki dania nie dotykały się wzajemnie, idąc po chodniku skupiają się na tym, żeby nie ustać na miejsce połączenia płyt i wiele innych.

Każda z osób z tym syndromem może mieć inne schematy postępowania i żaden Asperger nie jest taki sam. Objawy w każdym przypadku są podobne, ale mogą dotyczyć innych sytuacji i zachowań. Osoby z zespołem Aspergera mogą też wydawać się niezdarne, ponieważ mogą mieć zaburzenia czucia głębokiego. To wszystko to kropla w morzu – istnieje jeszcze wiele innych problemów, z którymi muszą na co dzień borykać się osoby dotknięte syndromem Aspergera.

Dodaj komentarz