PIT 28 – kogo dotyczy i czym się cechuje?

PIT 28 – kogo dotyczy i czym się cechuje?

PIT 28 to deklaracja, jaka obejmuje przychody płatników, którzy rozliczają się na zasadzie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Z takiej opcji skorzystają podatnicy prowadzący swoje firmy lub wspólnicy spółek cywilnych, jawnych i podatnicy rozliczający przychody z podnajmu, najmu, dzierżawy, poddzierżawy itp. Czego dotyczy taka deklaracja? Kiedy konieczne jest złożenie PIT 28 do urzędu skarbowego? O czym warto pamiętać?

Druk PIT 28

Formularz tego rodzaju obsługuje dwie grupy rozliczeń i trzeba go wypełnić jako PIT 28 firma lub PIT 28 najem. Ważną datą jest  tutaj 28 lutego 2022 – do tego dnia konieczne jest złożenie dokumentacji. Podatnik składa PIT pod warunkiem dopełnienia wszystkich obowiązków zgłoszeniowych. Obowiązkiem danej osoby jest złożenie PIT 28 wtedy, gdy: zawiadomił do 20 dnia miesiąca albo do końca roku podatkowego, że osiągnął taki przychód poprzez CEiDG-1 oraz dokonał wpłaty na poczet ryczałtu ewidencjonowanego. Jeśli w latach wcześniejszych korzystaliśmy z ryczałty i nie zrezygnowaliśmy z takiej opcji, oświadczenie nie jest wymagane.

Kogo dotyczy PIT 28?

Najprościej rzecz ujmując, PIT 28 dotyczy:

  • osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą jako spółkę cywilną osób fizycznych lub spółkę jawną osób fizycznych, opodatkowaną ryczałtowo,
  • osób prowadzących indywidualnie pozarolniczą działalność gospodarczą rozliczaną ryczałtowo,
  • osób osiągających przychody dotyczące umowy najmu, dzierżawy, podnajmu, poddzierżawy i innych podobnych umów (umowy nie są być zawarte w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej).

Pamiętajmy o tym, że dokumentacja jest składana wcześniej, niż inne roczne PIT-y (do 28 lutego 2022). Jeśli podatnik uzyskał w danym roku podatkowym takie przychody, które są wyłączone z prawa do ryczałtu, składa PIT 36 oraz dodatkowo PIT 28 (za okres, w jakim prawidłowo prowadził działalność w ryczałcie). Wyjątek dotyczy sytuacji, gdy nie mieliśmy prawa do prowadzenia działalności za dany rok. Wtedy tracimy praw do rozliczania ryczałtowego za cały rok.

Podatnicy, którzy w trakcie roku przekroczyli przychody z działalności w kwocie 250 tysięcy Euro, za dany rok składają PIT 28, a w roku kolejnym nie mogą rozliczyć się na zasadach ryczałtu. Dotrzymywanie terminów składania deklaracji podatkowej to ważna kwestia, o jakiej należy pamiętać. Druk PIT 28 można złożyć zarówno w tradycyjnej formie, na papierze, jak i elektronicznie, co pozwala zaoszczędzić czas. Aktualnie sporym uznaniem cieszą się elektroniczne formularze, jakie dają wygodę.

Dodaj komentarz